Dotyczy prac marketingowych wykonywanych na terenie Polski

  Imię*

  Nazwisko*

  Miejsce zamieszkania*

  Ankieta z miesiąca*

  Rok urodzenia:*

  Miejsce zamieszkania:

  WieśMiasto do 50 tys. mieszkańcówMiasto od 51 do 100 tys. mieszkańcówMiasto powyżej 101 tys. mieszkańców

  Gdzie były rozpowszechniane materiały reklamowe:

  Które z niżej wymienionych profesji są najpopularniejsze w Pana/Pani środowisku i otoczeniu pośród osób wyrażających gotowość do wyjazdów zagranicznych według Pana/Pani osobistej oceny:

  Czy wystąpiła potrzeba powielania otrzymanych materiałów reklamowych:

  EnglishGerman